סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין

סוציולוג/ית

ד"ר סבטלנה - סוציולוגית כמותנית, מומחית בתחומי חינוך, הגירה ואי-שוויון.

שואפת לקידום המדינה והחברה הישראלית באמצעות שיפור ושינוי מערכת החינוך על כל רבדיה וגווניה, במטרה להשפיע על קידום שוויון הזדמנויות ולא על שוויון בתוצאות. מאמינה ששינוי במערכת החינוך יושג באמצעות קידום מצוינות וטיפוח ההון האנושי של העוסקים בהוראה ובחינוך.

מרצה בכירה וחברת סגל בכיר בתוכנית לתואר שני בהגירה ושילוב חברתי, חוקרת בכירה  במכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין. פרסמה עשרות מאמרים בכתבי עת מובילים בתחומי חינוך, הגירה  ואי-שוויון.

יועצת אקדמית במכון מופ"ת,  בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות לימודים וסגלי הוראה העוסקים בהכשרת מורים.

הקימה וניהלה מחלקת מידע והערכה בעיריית אשדוד. המחלקה קיבלה הכרה כמוסד מחקר ע"י הסטטיסטיקן הממשלתי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ניהלה חטיבת מחקר ברשות ממשלתית.

יזמה הקמת פורום מובילי הערכה בחינוך בשלטון המקומי לשיתוף פעולה בין רשותי.

בעבר הייתה חברת ועדה מקצועית של משרד החינוך בתחום קליטת תלמידים עולים.

נושאים לראיונות והרצאות:

  • מערכת החינוך בעולם ובישראל: נקודות דמיון ושוני
  • אי-שוויון בחינוך ומקצועות STEM  (Science, Technology, Engineering and Mathematics )
  • השתלבותם של עולים מצרפת, צפון אמריקה וברית המועצות לשעבר במערכת החינוך בעשורים האחרונים בישראל.

 

 

 

תחומי ענין
הגירה
עולים מברה"מ
נוער עולה
חינוך
אפליה וגזענות