דוד טברסקי

תקשורת כתיבה ועריכה

עיתונאי ומחנך.

כתב חינוך, עלייה וקליטה באתר החדשות 'דבר העובדים'. 

מחנך בחינוך הבלתי פורמלי בני נוער בסיכון ונוער עולה.

 חינוך, עלייה וקליטה, זכויות עובדים ורווחה.

תחומי ענין
כלכלה וקריירה
חינוך
נוער עולה
זכויות העובדים
סכסוכי עבודה