מרתה זגרייבסקי

פעיל/ה חברתי/ת

פעילה חברתית ורכזת פרויקטים, יזמית חברתית.

הקימה את הפרויקט חברתי לעולים חדשים ״ב-קיצר״.

מנחה קבוצות, מגייסת פעילים, מרכזת פרויקטים חינוכיים וחברתיים בעמותת ״מורשתנו״.

ריכזה והדריכה תוכניות בפרויקט ״מסע״, הובילה קבוצות פעילים ועסקה בגיוס ושיווק.

מתמחה בתחום המגדר בסין העכשיוית, דוברת סינית.

 

 

 

תחומי ענין
עולים מברה"מ
עובדים זרים ופליטים
מאבק בגזענות
תהליך מדיני ופיוס
השכלה
תואר ראשון בכלכלה 
תואר שני בלימודי מזרח אסיה