פולינה יחילבסקי

איש/ת חינוך

אשת חינוך, מורה לשפות. 

מתמחה בעבודה עם ילדים שהם עולים חדשים, ועם נוער עולה.

מתמצאת בזכויות של "הדור הרביעי" - ילדים שלהוריהם יש זכות עליה לפי חוק השבות, אבל לילדים כבר אין זכות כזו.

תחומי ענין
עולים מברה"מ
נוער עולה
חינוך
רב תרבותיות