פרופ' לריסה רמניק

סוציולוגית, מרצה וחוקרת

פרופסור, סוציולוגית, מרצה וחוקרת בתחום הגירה, יהודי בריה״מ בישראל ובעולם, מגדר ובריאות באונ' בר אילן.

חקרה בין היתר תחומים כמו הניעות התעסוקתית והחברתית של עולים מבריה״מ, המפגש הבין-
תרבותי בינם לבין ישראלים ותיקים, שימוש בשפות עברית ורוסית ועשייה תרבותית
ב״רחוב הרוסי״, עולים צעירים של דור ה 1.5- והדור השני, יחסים משפחתיים והורות בקרב
דוברי רוסית, יחס לדת בקרב דוברי רוסית, סוגיות בשילוב חברתי של עולים הלא-יהודיים
ורשתות חברתיות בתפוצה הגלובלית של יהודים-דוברי רוסית.

פרסמה מעבר ל 70- מאמרים אקדמיים וחמשה ספרים.

ספרה האחרון הוא
Russian Jews on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict
NJ: Transaction, 2007, 2012
 

תחומי ענין
עולים מברה"מ
נוער עולה
מעמד האישה