ולדימיר אידזינסקי

פעיל/ה חברתי/ת

פרסם מאמרים בעיתונות ובכתבי עת בברית המועצות, בישראל (22 , נובוסטי, וסטי,
הישראלי הרוסי, רלוונט) וכן בארה״ב.


כתיבת מאמרים והופעה בתקשורת בנושאים פוליטיים, חברתיים וכלכליים
 

תחומי ענין
סכסוך ערבי-ישראלי
תהליך מדיני ופיוס
פוליטיקה בישראל
צדק חברתי