ויקי אודזינסקי

סוציולוג/ית


באקדמיה - עוסקת בסוציולוגיה של הגירה, יחסי דוברי רוסית ומזרחים בפריפריה
הישראלית, קבוצות זהות ותפיסות אתניות בישראל, פוליטיקת הזהויות של דוברי
הרוסית בישראל, רב-תרבותיות של החברה הישראלית.

מתמחה בסוגיות מגדר,
כלכלה, דת ומדינה ועוד, בהקשר של דוברי הרוסית בישראל.

אחת המקימות והפעילות בקבוצה "דור 1.5".


הקמה והובלה של קבוצות, ארגונים ופעילויות הקשורות לפוליטיקת הזהויות של
דוברי הרוסית בישראל - בתחום הכלכלי, המגדרי, הזהותי, הדתי ועוד.

תחומי ענין
צדק חברתי
עולים מברה"מ
השכלה
תואר שני בסוציולוגיה