נתן גלמן

מנחה ויועץ

עוסק בפיתוח קהילתי ומנהל פרויקט חינוכי “למרחב״ – ליווי צעירים ללא עורף משפחתי. התכנית מיועדת לסייע לאלפי צעירים חסרי עורף משפחתי, אשר לא נוכחת בחייהם משפחה כלל, או שתפקודה נמוך, כך שהיא מתקשה להעניק להם סיוע. הליווי מתבצע בשלושה מישורים: אישי, קבוצתי וקהילתי.


שימש כשליח חינוכי של הסוכנות היהודית, כיועץ לפיתוח קהילתי בג’וינט, עסק בסיוע בפיתוח ארגוני עולים,
ניהל קורס פעילים קהילתיים בקרב עולים דוברי רוסית.
 

תחומי ענין
נוער בסיכון
נוער עולה
עולים מברה"מ
השכלה
תואר שני בהגירה במרכז האקדמי רופין